Maarten Rood met het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat

GSF Glasgroep ontvangt ISO 9001 en ISO 14001

GSF Glasgroep ontving eind september twee certificaten: ISO 9001 en 14001. ‘Dit betekent dat we werken volgens de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en inzichtelijk kunnen maken wat we nu en in de toekomst doen aan milieubeheersing’, vertelt Maarten Rood, directeur van GSF Glasgroep.
Daarnaast beschikt het glasbedrijf als eerste glasherstelbedrijf in Flevoland over het keurmerk Duurzaam Herstel. Klanten van GSF Glasgroep worden professioneel en met oog voor het milieu en de samenleving geholpen. ‘Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan de laatste eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid (VCA)’, aldus Maarten Rood.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt uitgelegd: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het! ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. ‘De klant is dus verzekerd van het feit dat onze bedrijfsprocessen zijn geborgd.’

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s beheerst en verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet verplicht, maar sommige gemeenten vragen erom bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen het certificaat bovendien vaak als eis in hun aanvragen.
Dankzij de ISO 9001, ISO 14001 en de reeds in het bezit hebbende VCA* certificering, heeft GSF Glasgroep het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gewaarborgd binnen de organisatie. GSF Glasgroep hanteert hiervoor het principe van de 3 P’s (people, planet, profit).